بستن
Owls CMS
محصولات عیوض
شیر یکطرفه دیسکی H71W

محصولات عیوض

محصولات شرکت عیوض تکنیک (شرکت تولیدی صنعتی ابزار دقیق آذرسام)
شیر یکطرفه دیسکی H71W  شیر یکطرفه دیسکی H71W Disk Check Valve Type H71W

اطلاعات محصول:

  • نام محصول : شیر یکطرفه دیسکی H71W
  • کد محصول : H71W
  • نام انگلیسی : Disk Check Valve Type H71W

دامنه عملکرد: شیر یکطرفه دیسکی H71W Disk Check Valve Type H71W

این دستگاه از سایز   DN15تا  DN100با فشار نامی  PN40و نهایت دمای کاری ℃ 350و بر اساس استاندارد   DIN&ANSIتولید می شود. در سایتهای مختلف صنعتی و تاسیسات برای روغن داغ ، خطوط بخار و سایر مایعات و گازهای غیر قابل اشتعال مورد استفاده قرار می گیرد.

طرز کار: شیر یکطرفه دیسکی H71W Disk Check Valve Type H71W

در سایتهای مختلف صنعتی و تاسیسات برای خطوط آب ، روغن داغ ، بخار و سایر مایعات و گازهای غیر قابل اشتعال برای جلوگیری از برگشت سیال در جهت عکس جریان خطوط ، از این تجهیز استفاده می شود . فشار سیال دریچه شیر را بلند کرده و باعث عبور مایع یا گاز می شود . تا زمانیکه فشار پشت دریچه بیشتر از فشار روی آن باشد شیر باز می ماند و عبور سیال ادامه دارد و اگر به هر علتی فشار پشت دریچه کمتر از فشار روی آن شود وزن خود دریچه و فشار مواد برگشتی و نیروی فنر باعث بسته شدن شیر و جلوگیری از برگشت سیال می کند . با توجه به استفاده از قطعات استنلس استیل در این شیر لذا از این شیر می توان با اطمینان بیشتری در دماهای بالا استفاده نمود.

طریقه‌ی نصب: شیر یکطرفه دیسکی H71W Disk Check Valve Type H71W


این شیر به صورت فلنجی تولید شده و با قرار دادن میان فلنجهای اتصال در محل نصب و بستن پیچ و مهره های از پیش تهیه شده در داخل خطوط مورد نظر نصب می گردد . این شیر بدون محدودیت در همه جهات هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی نصب می گردد .

دانلود کاتالوگ محصول و آموزش نصب و راه اندازی شیر یکطرفه دیسکی H71W Disk Check Valve Type H71W

PDF کاتالوگ محصول شیر یکطرفه دیسکی H71W Disk Check Valve Type H71W فایل PDF نصب و راه اندازی شیر یکطرفه دیسکی H71W Disk Check Valve Type H71W

محصولات مشابه :