بستن
Owls CMS

مدیریت اخبار

اخبار شرکت عیوض تکنیک (شرکت تولیدی صنعتی ابزار دقیق آذرسام)

دسته بندی اخبار / ویدیو های آموزشی

نصب لول گیج مغناطیسی
نصب لول گیج مغناطیسی

آموزش نصب سطح سنج مغناطیسی بر روی مخزن

ویدیو های آموزشی
نحوه سفارش گذاری لول گیج مغناطیسی
سنسور مغناطیسی MS15
سنسور مغناطیسی MS15

علت گیر کردن سنسور مغناطیسی MS15

ویدیو های آموزشی
فیلم آموزش نصب صحیح شیر فشار شکن
فیلم آموزش نصب صحیح شیر فشار شکن

فیلم آموزش نصب صحیح شیر فشار شکن

ویدیو های آموزشی
فیلم آموزش نحوه تعویض دیافراگم اکچوئیتور شیر فشارشکن
فیلم آموزش نحوه تعویض دیافراگم اکچوئیتور شیر فشارشکن

فیلم آموزش نحوه تعویض دیافراگم اکچوئیتور شیر فشارشکن PCV

ویدیو های آموزشی