بستن
Owls CMS

مدیریت اخبار

اخبار شرکت عیوض تکنیک (شرکت تولیدی صنعتی ابزار دقیق آذرسام)

Post Thumbnail

فلوتر(بال) لول گیج مغناطیسی Magnetic Level Gauge MLG33/44/55 و تحلیل تنش آن

 

 

 

  

محصولات تولیدی شرکت ابزاردقیق آذرسام با نام تجاری عیوض به روش های مختلف مورد تست و ارزیابی قرار می گیرند. یکی از این موارد، تحلیل تنش فلوتر لول گیج مغناطیسی Magnetic Level Gauge MLG33/44/55 در مقابل فشار عملکردی و به عنوان نمونه در فشار 16 بار می باشد. در این گزارش با در نظر گرفتن خواص مکانیکی در نرم افزار آباکوس ABAQUS و به صورت خلاصه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

ادامه مطالب در فایل PDF پیوستی درج شده است : 

تحلیل تنش فلوتر لول گیج مغناطیسی Magnetic Level Gauge MLG33/44/55 

Post Author
روابط عمومی
عیوض

شرکت تولیدی صنعتی ابزار دقیق آذرسام (با نام تجاری عیوض) از پيشگامان صنعت ساخت تجهيزات کنترل کننده اتوماتيک خطوط بخار ، کنترل کننده هاي سطح مایعات و شیرهای کنترلی در ايران است که در سال 1372 توسط آقاي مهندس غفار شعباني تاسيس گرديد. این شرکت با توسعه تدريجي ظرفيت توليد و زيرساخت هاي علمي و فني خود، ضمن ايجاد اشتغال در داخل کشور ، گام موثري در جهت خودکفايي و قطع وابستگي کشور در زمينه ساخت و تأمين اين تجهيزات برداشته است.